metaverse uitleg voor beginners
Ien Geniet van mijn Vrijheid
6 min

Wat is de Metaverse en Web 3.0

6 min

Vorig jaar op 28 oktober kondigden het moederbedrijf van Facebook aan dat ze haar naam ging veranderen in Meta.

Deze naamsverandering speelt in op de overgang van het bedrijf naar de Web 3.0 technologie.

Facebook zegt hiermee af te stappen van het tijdperk van consumeren en interactie met technologie.

Het betekent de overgang naar het verrijken van interactie met elkaar via de nieuwe onderneming in de Metaverse.

Hierdoor worden gebruikers ondergedompeld in een wereld die veel op de echte wereld lijkt.

Mark Zuckerberg heeft uitgelegd dat ze gaan voor ‘metaverse first, not Facebook first’, een duidelijke indicatie van wat ze in de toekomst van plan zijn.

De Metaverse is vooral door crypto- en NFT enthousiastelingen naar voren geschoven als een open en gedecentraliseerde wereld. 

Of het plan van Meta in lijn ligt met die van de NFT wereld is nog de vraag; er lijkt hierover nog geen consensus gevonden te zijn.

Wat we al weten is dat dit een ongeëvenaarde beweging voor de NFT space is en een die de aandacht van de ‘gewone’ wereld veel sneller zal trekken dan verwacht.

Een hele mond vol met informatie, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Wat is de Metaverse en wat betekent Web 3.0?

Leer meer over de Metaverse en Web 3.0 in het hieronder geschreven artikel.

Inhoudsopgave

Web 3.0

De term Web 3.0 verwijst naar de 3e generatie Internet. Om te snappen wat dat betekent is het misschien wel goed om de 1e twee generaties internet even kort langs te gaan.

Web1.0 ofwel de 1e generatie internet, ontstond in de jaren ‘90 en bleef gehandhaafd tot ca. 2005. Het werd ook wel het Statische Web genoemd en ze was bijzonder betrouwbaar.

De 1e generatie internet gaf toegang tot een beperkte stroom informatie en er was nauwelijks sprake van interactie tussen gebruikers en het net. 

Als gebruiker van Web 1.0 kon je nog geen commentaar leveren op de data en er bestonden ook nog geen pagina’s speciaal voor gebruikers.

Web 1.0 had geen algoritme wat het moeilijk maakte om relevante informatie te vinden. De content werd door een kleine groep verschaft en werd opgeslagen in mappen.

Web 2.0 ontstond ongeveer in 2005 en deze vorm van internet gebruiken we nog steeds op de dag van vandaag.

Deze vorm van internet wordt ook wel het Social Web genoemd waarbij gebruikers de ruimte is gegeven voor interactie.

De vorm van technologie in Web 2.0 bied ruimte voor websites zoals Facebook, YouTube en Wikipedia voor interactief internet. 

Web 2.0 heeft de weg vrij gemaakt voor sociale netwerken en gaf ruimte aan door gebruikers geproduceerde content.

Data kan worden gedistribueerd en gedeeld tussen diverse applicaties en platformen.


metaverse

Web 3.0; the next generation!

Web 3.0 is de volgende fase in de evolutie van het internet en is een meer intelligente vorm van het web.

Het verwerkt informatiestromen op een manier die meer overeenkomt met de menselijke intelligentie.

Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde smart-programs om de gebruikers van Web 3.0 te ondersteunen.

Zonder al te veel in technische details te treden kun je zeggen dat Web 3.0 nog gebruiksvriendelijker wordt, dat de gegevens, de toepassingen en de identiteit nog beter georganiseerd worden.

En dat alles via gestructureerde dataverbindingen.

Artificial Intelligence ofwel kunstmatige intelligentie gedemonstreerd door machines

Omdat op Web 3.0 gebouwde machines de betekenis en de emoties kunnen lezen en ontcijferen geleverd door een bundel gegevens, brengt het kunstmatige intelligentie voort.

Hoewel Web 2.0 vergelijkbare capaciteiten heeft zijn deze nog steeds door mensen gestuurd.

Dit bied dus ruimte aan bedrog zoals bevooroordeelde product beschouwingen en gemanipuleerde ranglijsten.

Een voorbeeld hiervan is dat een bedrijf een grote groep mensen kan ‘werven’ en zelfs betalen die onterecht positieve reviews over een product op internet achterlaat.

Andersom kan dit ook het geval zijn als een bedrijf een concurrent schade wil toebrengen.

Het is dus belangrijk dat internet met Artificial Intelligence deze nep info weet te filteren van de eerlijke en ons zo van betrouwbare data kan voorzien.

De Metaverse

Om te begrijpen waarom Facebook zijn naam heeft veranderd in Meta moeten we eerst weten wat de Metaverse is.

Het is belangrijk te weten dat de Metaverse nog in zijn kinderschoenen staat, het is een speculatieve toekomstige realiteit voor het internet. Het fundament ervoor wordt echter al gebouwd.

In de Metaverse worden gebruikers ondergedompeld in een multi virtuele wereld.

Gebruikers kunnen zichzelf uitdrukken op een meeslepende en interactieve wijze.

De platforms die we vandaag nog gebruiken en die gebaseerd zijn op het consumeren van informatie worden getransformeerd, app’s en websites worden vervangen door 3D landschappen waaraan de gebruiker kan bijdragen en op kan onderbreken.

Nu al zijn er virtuele werelden binnen de Metaverse, bedrijven zoals Decentraland, Cryptovoxels en de Sandbox maken het hun gebruikers mogelijk hieraan deel te nemen.

Als de Metaverse eenmaal volledig functioneert is de verwachting dat gebruikers vrij kunnen navigeren tussen de platformen, een verzameling van met elkaar verbonden werelden.

We krijgen een idee hoe de online toekomst er uit gaat zien en dat gaat in een razend tempo.

Samengevat betekent het dat ervaring, verbinding, interactie en overgave allemaal peilers zijn van de ideale Metaverse.

Meta

Facebook is 1 van de grootste techbedrijven in de wereld, en zij zijn op zoek naar de transitie naar meer meeslepende technologie voor de komende jaren.

Ze hopen hun merken mee te krijgen op deze weg en een aantal bedrijven gaat met ze samenwerken om dit te bereiken.

Meta heeft aangekondigd om miljoenen dollars te willen investeren om een volwaardige 3D wereld te creëren met de focus op sociale verbinding, entertainment, gaming, sport, werk, onderwijs en commercie.

De komende 2 jaar alleen al wordt er 50 miljoen dollar geïnvesteerd in onderzoek en samenwerkingen als ook in het aantrekken van 10.000 werknemers de komende 5 jaar.

Zij gaan een aantal aantal nieuwe technologieën, waaronder codex avatars, ontwikkelen om een realistische Metaverse mogelijk te maken.

Alhoewel het bedrijf vast houd aan individuele apps zoals Facebook en Whatsapp, zal Meta alle activiteiten gaan representeren.


metaverse uitleg voor beginners


De reactie van de NFT- en Cryptospace

Ondanks de impact van de aankondiging van Facebook, of die nou goed of slecht is staat nog ter discussie, is er nog geen overeenkomst bereikt.

Binnen de NFT en de Crypto scene bestaat er grote twijfel of een Web 2.0 bedrijf echt alles binnen kan halen waar ze naar toe gewerkt hebben door simpelweg de naam te veranderen.

Sterker nog, velen zien Meta als een bedreiging voor een open en gedecentraliseerde metaverse, iets wat van doorslaggevend belang is voor de toekomst van de blockchain.

Een veelzeggende uitspraak hieromtrent is;

 ‘De Metaverse wordt niet verhandeld, ze zal niet het eigendom worden van1 enkel bedrijf. 

Wij zijn de Metaverse!’

Binnen de NFT en de Crypto scene bestaat angst voor wat de rol van Meta gaat worden.

 Op Twitter heeft enige tijd de kreet ‘Not my Meta’ rondgewaard als teken van protest tegen het vooruitzicht dat Meta de metaverse zou gaan controleren. Maar waarom eigenlijk?

Facebook heeft de laatste jaren behoorlijk onder vuur gelegen, vooral als het gaat om het overtreden van privacy regels, het verzamelen van persoonlijke gegevens en ander wangedrag op gebied van veiligheid.

De consequentie hiervan is dat het bedrijf een onbetrouwbare reputatie heeft gekregen.

Veel mensen zijn er niet van overtuigd dat Meta in het belang van de community handelt.

Met de naamsverandering naar Meta, betekent dit dat elke verwijzing naar de Metaverse ook direct naar hen verwijst.

Het is duidelijk in tegenspraak met de hoop op een gedecentraliseerde Metaverse wanneer een multinational de rechten op de handelsnaam in zijn bezit heeft.

Voor Facebook was de hergeboorte naar Meta van cruciaal belang om het vertrouwen van het publiek terug te winnen en ook de jongere generatie weer aan te spreken, een groep die ze sinds de oprichting bijna kwijt zijn geraakt.

Gedurende de speech van Zuckerberg werd voor velen wel duidelijk dat hij goed zicht heeft op wat de Metaverse kan zijn.


Zijn visie is duidelijk en het bedrijf is al aan het bouwen aan- en onderzoek aan het doen naar tools die kunnen helpen om het volgende hoofdstuk van toekomstige technologie te openen.

Het is interessant dat de aankondiging van de naamsverandering ertoe heeft geleid dat er groei is gekomen in aan de metaverse gerelateerde platformen en games.

Hoewel hier al wel sprake was van een stijging heeft de Meta aankondiging dit proces van groei misschien wel versneld.

Veel vragen zijn nog niet beantwoord en er nog veel onbekend is zal de digitale wereld aandachtig toekijken als de ontwikkelingen worden onthuld.

Het is denk ik wel aannemelijk dat Facebook, Meta en Mark Zuckerberg de inventiviteit en de toegang hebben om de metaverse naar de ‘mainstream’ wereld te brengen. 

De vraag is alleen of ze dat op de goede manier gaan doen?

Wordt het een open metaverse of toch een gecentraliseerde?

Voor de NFT- en de Crypto scene is de strijd voor een open metaverse ineens belangrijker geworden dan ooit tevoren.

To be continued!

NB. Ik heb geprobeerd om in Jip & Janneke taal de begrippen Web 3.0 en Metaverse uit te leggen. Dat dit misschien niet helemaal of helemaal niet gelukt is realiseer ik me terdege, het is echter niet eenvoudig om deze materie simpeler te omschrijven dan dat ik gedaan heb. Sorry!


Reacties