NFT burning betekenis
Ien Geniet van mijn Vrijheid
8 min

Wat is burning van NFT's?

8 min

In dit artikel ga ik je uitleggen hoe je een NFT kunt burnen en waarom dit gedaan wordt. Wil jij meer weten wat burning van NFT's is en hoe dit in het werk gaat lees dan zeker verder!

NFT’s ofwel Non Fungible Tokens, zijn een vorm van uniek 1-op-1 digitaal bezit gestationeerd op de blockchain. 

NFT’s niet vervangbaar, onveranderbaar en alleen te benaderen door de rechtmatige eigenaar.

De blockchain is een transparant netwerk waar iedereen kan zien wie wat bezit. 

Dit wordt ook wel bewijs van eigendom genoemd of verifieerbaar eigendom. 

Inhoudsopgave

NFT’s burnen

Als NFT’s op de blockchain worden opgeslagen zijn ze onveranderlijk en kunnen ze ook niet ‘zomaar’ gedelete worden. 

Eigenlijk is hun bestaan en de vorm waarin ze bestaan voor altijd vastgelegd. 

Je kunt een NFT echter wel burnen door deze naar een zogeheten null-adress te sturen.

Zo’n null-adress is voor niemand toegankelijk en niemand heeft er ook de sleutel van. 

Door een NFT naar een null-adress te sturen haal je deze uit de roulatie en kan de NFT niet meer verhandeld of getransfereerd worden. 

Als bewijs dat je NFT geburned is wordt er een zogeheten PoB (Proof of Burn) gecreëerd. 

Proof of Burn

PoB is een consensus mechanisme wat het zijn gebruikers mogelijk maakt om NFT’s te burnen.

Het burnen van NFT’s brengt naast veel energieverbruik ook de nodige kosten met zich mee. 

PoB zorgt ervoor dat dit binnen de perken blijft door het aantal burns te limiteren. 

Dit alles is vastgelegd in een smart contract zodat er geen overkoepelende autoriteit nodig is om dit te regelen.

Voordat je een NFT gaat burnen is het erg belangrijk je af te vragen waarom je dit zou doen. 

Het burnen van een NFT is namelijk onomkeerbaar, de NFT wordt permanent uit de roulatie genomen. 

Hoewel het een drastische ingreep lijkt komt het burnen van NFT’s en crypto currency regelmatig voor in de space. 


Een reden om een NFT te burnen kan zijn om zo schaarste in een set te creëren.


Maar er zijn meer redenen waarom eigenaren hun NFT burnen of waarom sets eigenaren de gelegenheid geven hun NFT’s te burnen. 

Hoewel de NFT dus blijft bestaan op de blockchain is ze voor iedereen ontoegankelijk geworden en kan deze niet meer getransfereerd worden. 

De NFT is als het ware ‘vernietigd’ ofwel geburned. 

Ik ga nu bespreken waarom NFT’s (en cryptocurrency!) geburned worden, wat het betekent als je een NFT gaat burnen, het adres waar je NFT kunt burnen en hoe je een NFT moet burnen. 

Daarnaast laat ik je zien waarom NFT’s waarde hebben en wat aan die waarde kan worden toegevoegd.


NFT Tools

Waarom bestaat NFT burning?

Er zijn verschillende redenen waarom NFT’s geburned worden. 

Voor de meeste onder ons lijkt het burnen van een NFT iets waartoe je zeker niet wilt overgaan. 

Je bent blij met je kostbare bezit en ziet dit als een investering om winst mee te kunnen behalen.

Grote bedrijven die actief zijn in de NFT space, zoals Adidas bijvoorbeeld, zien hierin wel mogelijkheden. 

Deze bedrijven zien het burnen van NFT’s of crypto currency als een manier om het aanbod op de openbare marketplaces te verkleinen en zo de vraag ernaar omhoog te zien gaan. 

Schaarste zorgt immers in de markt van vraag en aanbod voor een hogere waarde. 

Dit is 1 van de voornaamste redenen waarom bedrijven NFT’s en crypto eventueel burnen; een hogere prijs voor de resterende NFT’s!

  Meer leren over de NFT Wereld? ➢➣


Binance

Een heel grote cryptocurrency exchange en NFT marketplace zoals Binance heeft al grofweg 4 miljoen van zijn tokens BNB geburned. 

Ze hebben dit al bij de lancering ervan aan de community toegezegd. Het burnen van deze tokens heeft gezorgd voor een kleinere voorraad en een verhoogde vraag ernaar. 

Lees; hogere prijzen-meer winst!

In navolging van Binance hebben ook andere crypto bedrijven enorme aantallen currency geburned om zo voorraden terug te dringen en waarde te verkrijgen. 

Je zult nog verbaasd zijn hoeveel geld er op deze manier eigenlijk is ‘verbrand’. 

Zo kan een geverifieerde NFT set besluiten om een groot deel van zijn NFT’s te gaan burnen om zo de floor price te zien stijgen. 

Dat dit voor onbegrip en misschien zelfs wel onrust onder de community zorgt is dan iets wat ze voor lief moeten nemen. 

Best is uiteraard als e.e.a. in overleg met of tenminste na op de hoogte stellen van de community plaats vind.

Hoe kun je een NFT van OpenSea deleten?

Als een transactie, zoals het omzetten van een NFT naar een token, eenmaal op de blockchain is opgeslagen kan ze niet meer verwijderd worden. 

Het op de blockchain registreren van een NFT wordt ook wel minten genoemd. 

Minten is het proces, ofwel het ‘rekenwerk’, wat gedaan moet worden om een registratie op blockchain te realiseren.

Zolang dus een NFT nog niet gemint is kan ze in principe ook nog niet gedelete worden. 

Dit proces kan eventueel via marketplace OpenSea uitgevoerd worden. 

Hiervoor zijn maar enkele muisklikken nodig en de betreffende NFT kan worden gedelete.

Het is dus belangrijk te weten dat zo gauw een NFT gemint is deze niet meer van de blockchain afgehaald kan worden. 

Om de NFT alsnog uit de circulatie te nemen zul je ze dus naar een        null-adress of zogeheten black hole adress moeten sturen. 

Dit zijn adressen die voor niemand toegankelijk zijn en dus komt de NFT zo niet meer in roulatie. 

Dit kun je vaak doen via OpenSea of via het smart contract van het project.


Gasfee betalen bij het kopen van nft


Wat kost het om een NFT te burnen?

Net zoals je bij het kopen van een NFT, het listen of transfereren naar een andere wallet, betaal je ook gas fee voor het burnen. 

Het burnen is namelijk een transactie op de blockchain waarvoor (reken)werk verzet moet worden en dus betaal je daar transactiekosten voor. 

Hoe hoog de kosten zijn hangt af van de koers van de gasfee op het moment dat jij de NFT gaat burnen. 

De hoogte van de gas fee wordt bepaald door het aantal transacties wat er binnen een bepaalde tijdsspanne uitgevoerd dient te worden. 

In je browser kun je een applicatie plaatsen die je in 1 oogopslag precies vertelt hoe hoog de gas fee op dat moment is.

Volgorde van het burning proces

In het algemeen is er een vaste volgorde voor het burnen van NFT’s 

Je meld je aan bij OpenSea in de burn functie en geeft het aantal te burnen NFT’s aan. 

Zoals gezegd kun je dit ook doen in het contract van de NFT set. Je moet hiervoor je wallet ‘delen’

Het contract zal controleren of je voldoende ETH in je wallet hebt om de gasfee te betalen. 

Als je niet voldoende saldo hebt zal het burnen niet gevalideerd worden en blijft de NFT in jouw wallet. 

Heb je wel voldoende ETH in je wallet dan moet je de transactie goedkeuren en signeren. 

Hierna verdwijnt de NFT en kun je er nooit meer bij komen.


De NFT burn wordt behandeld als een openbare, onomkeerbare en permanente transactie op de blockchain. 


De transactie wordt door de blockchain opgeslagen en de NFT zal nooit meer zichtbaar zijn. 

Burnen NFT van invloed op de waarde

Er zijn verschillende aspecten die de waarde aan NFT’s geven. 

Maar bovenal is het de vraag en aanbod die de waarde van een NFT set bepalen. 

Om de vraag naar NFT’s gaande te houden betekent dat het team erachter werk te doen heeft. 

Als ze niet van zich doen spreken verwatert de belangstelling en daarmee ook de vraag.

Het uitbrengen van nieuwe NFT’s in een project kan een reden zijn dat er belangstelling voor blijft. 

Om holders in de gelegenheid te stellen die nieuwe NFT’s te vergaren krijgen ze vaak de kans om de ‘oude’ NFT’s te burnen en ze in te ruilen voor de nieuwe. 

Als er genoeg hype rond zo’n nieuwe lancering gecreëerd wordt zal de bereidheid hiertoe groot zijn. 

Op deze manier weet een project zich weer in de spotlights te zetten waardoor de vraag naar zowel de nieuwe als de oude NFT’s zal toenemen. 

Zoals we al gezien hebben stuwt een grotere vraag de floorprice omhoog. 

Hiermee verdient het project weer meer royalty’s waar de community weer een deel van krijgt uitgekeerd. 


Een hechte en tevreden community is erg belangrijk voor de stabiliteit van het project.


Tokens burnen voor gezonde Liquidity Pool

Sets die al wat langer bestaan en hun waarde hebben bewezen geven vaak hun eigen coins uit. 

Met deze coins kunnen holders bijvoorbeeld spelen in gaming NFT’s of merchandise van de set aanschaffen. 

Je kunt dan denken aan hoody’s, T-shirts en andere collectables. 

Er zijn al sets die aan de coins een waarde in ethereum of dollars hangen. 

Dat kunnen ze doen door het oprichten van een Liquidity Pool (LP). 

Door een vooraf vastgesteld aantal coins op de markt te brengen en hiertegenover bijvoorbeeld een x aantal ETH in de LP te storten krijg je een micro monetair stelsel. 

De verhouding van coins t.o.v. ethereum in de LP geeft een koerswaarde aan. 


Deze koerswaarde kan in positieve zin beïnvloed worden door eigenaren van coins in de gelegenheid te stellen een deel van hun coins te burnen. 


Ook kan het project zelf besluiten een deel van zijn opgeslagen coins te burnen. 

Door het burnen van de coins verandert de verhouding tot ethereum in de LP zodanig dat de waarde van de coin omhoog gaat. 

Op deze manier bied burning dus ook de mogelijkheid om meer waarde aan een NFT project te geven.

Ten slotte

Vertrouwen en geloofwaardigheid zijn belangrijke basis aspecten voor een NFT project.

Soms worden burning projecten juist gedaan om de holders van nieuwe NFT’s het vertrouwen te geven dat ze niet door een te groot aanbod van NFT’s op de markt waarde verliezen.

Als je er zelf voor kiest om NFT’s te burnen neem je een zeker risico. 

De NFT is nooit meer beschikbaar en je verliest dus zeker de aankoopprijs of mintprijs.

Je hebt ook geen enkele garantie dat door een lager aanbod de waarde van de overige NFT’s omhoog gaat.

Daarnaast zijn er dus aan het burnen van NFT’s kosten verbonden, en deze kunnen behoorlijk oplopen. 


Maar het burnen van NFT’s helpt in de meeste gevallen de waarde van een set te verhogen en het verminderen van de gevolgen van een groter aanbod.


NFT projecten die veel waarde hechten aan hun community laten deze vaak meestemmen over verstrekkende acties. 

Aangezien ook het burnen van NFT’s van grote invloed kan zijn op de ontwikkeling van het project heb je als community vaak een stem in de te nemen beslissingen. 

Serieuze projecten zullen altijd luisteren naar hun holders! 

Ook voor het burnen van NFT’s geld; DYOR! Do Your Own Research.   Gratis workshop succesvol handelen in NFTs  ➢➣


Reacties