Waarde van NFT
Ien Geniet van mijn Vrijheid
12 min

NFT’ s, meer dan alleen art | De waarde achter NFT’s verklaard.

12 min

Het kan toch niet zo zijn dat de kunst alleen bepaalt waarom NFT’s soms verkocht worden voor honderduizenden dollars?

Toen ik onlangs een vriend vertelde over NFT’s en hem een Bored Ape liet zien die op OpenSea te koop stond was zijn verwarrende reactie; 

‘Hoe kan zo’n aap in hemels naam 200 duizend dollar waard zijn?!’ 

De beste man was bijna in shock achterover gevallen!

Voor veel mensen is het erg moeilijk te bevatten waarom NFT kunst verkocht word voor zulke exorbitant hoge bedragen.

Zonder een helder begrip van wat er allemaal speelt kan het een ongeloofwaardig beeld creëren van wat er in de NFT space omgaat.

Zeker als je alleen de kunst in ogenschouw neemt vraag je je af of die er eigenlijk wel toe doet.

Het is toch haast onmogelijk dat een plaatje met alleen een paar pixels zo veel waarde kan hebben. 

De vraag is dan ook reëel of esthetiek er eigenlijk wel toe doet? 

Of zit er iets meer gefundeerd achter de filosofie van het verzamelen? Er moeten meer redenen zijn waarom er zoveel waarde aan NFT’s wordt toebedeeld.

Het antwoord op deze vragen is simpelweg; JA…

De onderliggende waarde van NFT’s wordt vergroot door een aantal belangrijke variabelen. 

Het gaat dan om ‘het bezit’, identiteit, schaarste, de community, de esthetiek, de technologie en het nut ofwel het verdienmodel. 

Elk van deze variabelen is op zijn eigen manier belangrijk en dient om de waarde en het verlangen naar de NFT te vergroten.

Ik zal in dit artikel de vragen en de logica bespreken die verzamelaars toepassen bij het aankopen van NFT’s. 

Meer specifiek, wat de waarde beïnvloed en waarom ze belangrijk zijn.

Inhoudsopgave

De waarde van het ‘bezitten’

Laat ik eerst eens beschouwen hoe NFT’s waarde opbouwen, hoe dit mogelijk is. NFT’s zijn of worden waardevol om diverse redenen, waarvan er vele buiten het domein van de kunst zelf vallen.

Ondanks dat het eeuwen duurt eer dat traditioneel geld op waarde wordt beoordeeld en verhandeld, gaat het in de wereld van cryptocurrency razendsnel. 

Hierbij bieden NFT’s de mogelijkheid om de aandacht van het publiek te vangen en in goede banen te leiden in de vorm van Non Fungible vormen. 

NFT’s voorzien in bewijs van eigendom van digitale bestanden dmv het gebruik van de blockchain.

Waarbij elk NFT contract een digitale ID heeft in de vorm van een nummer dat kan worden ‘gevolgd’ naar het adres van de eigenaar.

In de ‘oude’ WEB2 wereld is het moeilijk om digitaal eigendom te definiëren. 

Het woord eigendom kent vele facetten en kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. 

Iemand kan bijvoorbeeld met een rechter klik van de muis een bestand opslaan en claimen dat hij het in eigendom heeft omdat het op zijn PC staat. 

Maar of dat dit rechtmatig eigenschap is valt te betwisten!

NFT’s zijn een compleet nieuwe vorm van activa die onveranderbaar en dus ‘one of a kind’ en uniek te noemen is. 

Ze kunnen niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd, eenvoudigweg omdat ze op de blockchain staan opgeslagen. 

De blockchain is een netwerk van publieke bestanden waar zowel herkomst, eigendom als transacties kunnen worden gevolgd.

Dit betekent dat wie dan ook zaken als wie had de NFT als eerste in eigendom?, hoe vaak is hij van eigenaar veranderd? en wanneer was hij voor het eerst gemint? kan achterhalen. 

Het resultaat hiervan is dat we vrij gemakkelijk kunnen bepalen wat authentiek en wat ‘fake’ is. 

Daarbij komt dan nog dat we gemakkelijk waarde kunnen toekennen.

NFT’s bestaan uit metadata, dit is duidelijk een andere bron van waarde waarbij informatie kan worden toegevoegd via de eigenschappen van de NFT. 

De meest gebruikte metadata zijn beschrijvingen, beelden en namen. 

Het zijn echter niet alleen beelden of images waar NFT’s uit kunnen bestaan. Een groot areaal aan media zoals GIFs, teksten, video’s, muziek en games kan als NFT worden gemint en verhandeld.

Het is verder belangrijk te vermelden dat de blockchain niet door mensen wordt aangestuurd. 

De blockchain is volledig gedecentraliseerd en wordt aangedreven door computertechnologie waar geen mensenhand aan te pas komt. 

Hierdoor is psychologisch vertrouwen betrokken bij interactie of transactie niet vereist. Dit is het grootste verschil tussen Web2 en Web3.

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat 

NFT’s worden opgeslagen op de blockchain, ze hebben duidelijk te definiëren eigenaren en ze verwijzen naar metadata bestanden, die op zichzelf weer linken naar de creaties.

Deze 3 componenten zorgen ervoor dat jij NFT’s kunt kopen en verkopen.

In essentie heb jij de mogelijkheid ze aan te schaffen en ze te transfereren naar andere eigenaren zonder de invloed van een gecentraliseerd platform of derde partijen. 

Het resultaat hiervan is dat deze vorm van eigendom NFT’s in staat stelt in waarde te stijgen.

De waarde van lidmaatschap

Het is niet alleen de herkomst die dient om waarde te creëren voor NFT’s, lidmaatschap of ‘erbij horen’ is net zo belangrijk.

Mensen behoren van origine tot een bepaalde cultuur of ‘stam’ en hebben de behoefte om te communiceren. 

Willen horen tot een community of gemeenschap zit in ons allemaal, iets waar elk individu naar verlangt of op 1 of andere manier van deel wil uitmaken. 

Of het nou de interesse in een bepaalde niche is, in hobby’s of in vriendschappen, we bewegen ons allemaal graag in kringen van gelijkgestemde individuen. 

Dat geld zowel In Real Life (IRL) als in de digitale wereld.

NFT’s zijn een prima middel om gemeenschap of community te koesteren en veel NFT’s dienen als bewijs van lidmaatschap van die community. 

NFT’s bieden de mogelijkheid om in de gemeenschap vast te leggen welke leden eigenaar zijn van een specifieke NFT. 

Neem de Bored Ape Yacht Club als voorbeeld, iedereen die kan bewijzen een Bored Ape in zijn bezit te hebben word verwelkomd in een community waar verschillende vormen van ‘verdiensten’ te halen zijn. 

Bleu chip NFT

Zo is er een private discord waar je toegang toe hebt, de leden worden uitgenodigd bij sociale evenementen en ontmoetingen en ze kunnen contacten leggen met andere BAYC leden.

Daarnaast hebben de leden de kans om speciale tokens te vergaren zoals airdrops voor de Bored Ape Kennel Club en de Mutant Ape Yacht Club. 

Dit zelfde concept is al nage-‘aapt’ door veel andere NFT collecties waarbij de NFT jou toegang bied tot die specifieke community. 

De houders van de NFT hebben de mogelijkheid om zowel sociaal als economisch hiervan te profiteren.

Niet-leden hebben niet die toegang of de mogelijkheid om te netwerken en aan hun brand te bouwen en van de collectie te profiteren. 

Het is dus duidelijk dat de waarde komt van het microniveau, veel diepgaander dan wat wordt geïllustreerd door de waarde van de kunst.

Waarde kan gecreëerd worden door een hechte community van slechts 100 leden. En het is de betrokkenheid van de community die ertoe kan bijdragen dat de waarde voor langere tijd vaststaat.

De waarde van de identiteit 

Net zoals bij de community is onze identiteit vergelijkbaar belangrijk in ons dagelijkse leven en identiteit is in veel gevallen verweven met status. 

We laten ons graag aan de buitenwereld zien op een manier waardoor ze onze identiteit en achtergrond  kunnen begrijpen. 

Dit doen we bijvoorbeeld met de keuze voor kledingmerken, met bijzondere sieraden of een bepaald kapsel. Tatoeages zijn hiervan ook een zeer goed recent voorbeeld. 

Dit zijn allemaal dingen die we weloverwogen doen en we houden er vaak aan vast om de wereld te vertellen wie we zijn. 

In de digitale wereld zijn NFT’s de ideale manier om hetzelfde te doen, hoewel de NFT’s niet tastbaar zijn maar slechts abstract aanwezig. 

Of het nou een unieke art afbeelding in jouw eigen digitale galerie betreft of de afbeelding van een avatar die jouw karakter of persoon vertegenwoordigt als jouw profielfoto (PFP). 

Ze hebben allebei gevolg voor hoe de wereld jou ziet en dus wordt er op dezelfde manier waarde aan verbonden

Het gevolg hiervan is dat veel verzamelaars hun NFT’s zijn gaan verbinden met hun identiteit. 

En het is deze actieve identiteit die ervoor heeft gezorgd dat ecosystemen konden groeien en NFT’s gingen stijgen in waarde. 

Als jij bijvoorbeeld je eigen Bored Ape als PFP (Profile Picture) gaat gebruiken op Twitter of LinkedIn laat je hiermee wel wat van jezelf zien. 

Je laat zien dat je lid bent van de exclusieve BAYC community en hiervan de voordelen geniet(nog los van de financiële waarde van de NFT!).

Mooi voorbeeld hiervan is dat ene Richerd een bod van 9,5 miljoen dollar heeft geweigerd op zijn CryptoPunk NFT omdat hij de voorkeur gaf aan de levensduur van zijn identiteit boven de grote som geld. 

Kennelijk geldt dus dat de identiteit verweven aan de NFT soms onbetaalbaar geacht word waarbij de waarde van het merk en de community boven al het andere gaan. 

(Richerd zal denk ik overigens wel vermogend genoeg zijn om een dergelijk aanbod te kunnen weerstaan. 😜) 

De waarde van de esthetiek

Met de esthetiek van een NFT bedoelen we of de NFT bijvoorbeeld als kunstzinnig, mooi, elegant, stijlvol of smaakvol gezien wordt. 

Nou zijn dit allemaal subjectieve waarnemingen en dus kun je hierover lang discussiëren. 

Gary Vee friends

Uiteindelijk is het de markt die de waarde van een NFT bepaald, net zoals in de mainstream kunstwereld.

In de NFT space speelt ook de community een belangrijke rol mbt de esthetiek. 

De community bepaald mede immers de waarde en de populariteit van de art. 

Wat je wel kunt bestuderen mbt de esthetiek van de NFT kunst is of de kunstenaar al veel van zijn werk verkocht heeft en voor welke bedragen.

Ook kun je onderzoeken hoe lang een artiest al actief is, we kunnen zijn werk vergelijken met andere kunst vormen en we kunnen zien aan wie hij of zij al verkocht heeft. 

Met deze tools kun je aardig goed beoordelen of de kunst wel of niet esthetisch waardevol is.

Schaarste en zeldzaamheid

Verzamelaars zien de schoonheid in het aantal of de grootte van een collectie.

Zo zijn unieke werken, 1/1’s, veel meer waard dan een NFT uit een collectie van 10 duizend. 

Dit werkt overigens alleen richting de collector, het team achter het project profiteert hier nauwelijks van. Er wordt tenslotte maar 1 NFT uitgegeven die veel minder geld in het laatje brengt dan 10K stuks.

Soms besluit de leiding van een project zo’n 1/1 NFT uit te geven om zo een hogere status aan het gehele project te leveren. 

CoolCat heeft dat gedaan door een 1/1 cat uit te geven die ondersteboven is afgebeeld. 

Deze NFT is in waarde geëxplodeerd waardoor het hele project een boost kreeg en enorm aan populariteit toe nam.

De eigenaar van deze UpsideDown CoolCat heeft onlangs nog een bod van 1 miljoen dollar naast zich neer gelegd wat maar weer aangeeft dat schaarste een fundamentele bijdrage levert aan de waarde van NFT’s.

Hetzelfde kan gezegd worden over zeldzaamheid. Het team kan besluiten om bepaalde kenmerken maar aan een klein aantal NFT’s uit de collectie te verbinden. 

Duidelijk mag zijn dat hoe schaarser de zeldzame kenmerken, hoe hoger de waarde zal zijn. Je kunt de rarity van een specifieke NFT onder andere onderzoeken op sites als RaritySniffer en Rarity.tools.

Overigens kan rarity of zeldzaamheid ook ontstaan door persoonlijke voorkeuren. 

Er zijn een aantal kenmerken of eigenschappen met een lage rangorde de afgelopen maanden uitgegroeid tot gewilde en gezochte eigenschappen. 

Dit suggereert dat trends en community van het grootste belang zijn voor het toekennen van waarde. 

Influencers en trendsetters

Waarde kan soms willekeurig zijn of lijken te zijn, af en toe kan iets ineens in waarde stijgen zonder aanwijsbare reden waarom. 

Maar meestal is er wel iets aan te wijzen wat deze vonk heeft veroorzaakt en het kan ook worden geprovoceerd door invloeden van buitenaf.

Zo is er de collectie CryptoSkulls die al sinds 2017 bestaat. 

NFT kopen

De set wist meerdere jaren geen enkele beweging te veroorzaken totdat de bekende influencer Gary Vaynerchuk een groot aantal NFT’s voor de floorprice kocht en hiermee een golf van hype veroorzaakte. 

De collectie werd ineens vergeleken met de CryptoPunks en de floor steeg als een raket naar de maan naar 4 eth binnen 24 uur! 

Het is dus vaak niet alleen de waarde van de kunst zelf, maar deze kan ook worden beïnvloed door bekende personen en influencers.

Tegenwoordig spelen grote celebrity’s ook een rol als influencer. 

Namen zoals Snoop Dogg, Justin Bieber en Paris Hilton drijven de prijzen van NFT’s tot grote hoogte. 

Als een team achter een collectie zo’n celeb weet over te halen 1 van de NFT’s aan te schaffen zal dat de waarde van de gehele set ten goede komen.

De waarde van royalty's

In tegenstelling tot Web2 waar kunstenaars wetten op gebied van auteursrechten moeten afdwingen om het eigendom van hun werk te behouden, verzekerd Web3 de artiesten dat het werk hun creatie is. 

Alleen het eigenaarschap veranderd bij een eventuele verkoop, niet de auteursrechten.

In de gewone of mainstream kunstwereld is het voor kunstenaars heel lang moeilijk geweest om geld te verdienen met hun werk. 

Lange tijd hebben derden de macht over de kunstwereld in handen gehad. 

Als je als kunstenaar al kon verdienen met je werk zag je vaak grote gedeeltes ervan door anderen opgesnoept worden. 

NFT kunst heeft de sector veel aantrekkelijker gemaakt omdat nu wel de mogelijkheid bestaat te profiteren van automatische royalty’s over je werk. 

Een artiest kan nu een NFT verkopen en vervolgens over elke verkoop daarna royalty’s verdienen. 

Deze royalty’s gaan ook nog eens omhoog als de waarde van de kunst omhoog gaat.

Het gevolg hiervan is dat als de kunstenaar bekender en beroemder word en de kunst wordt meer waard, hij of zij nu ook deelt in de gegroeide welvaart. 

Dit toont de waarde aan waarin NFT’s kunnen voorzien nu de technologie artiesten de mogelijkheid biedt om voor het eerst echt van de verkoop van hun werk te profiteren.

nft kopen en verkopen

De waarde van utility (verdienmodel/voordelen)

Wellicht is 1 van de belangrijkste bijdragen aan het stijgen in waarde van NFT’s wel de mate waarin houders kunnen profiteren van utility. 

Om dat te verduidelijken moet ik eerst verklaren wat utility in de NFT space betekent. Met utility worden alle voordelen bedoeld die houders van een NFT kunnen behalen. 

Dat kunnen economische voordelen zijn maar bijvoorbeeld ook een lidmaatschap van een community of toegang tot een discord. 

Ook zie je utility vaak terug in de vorm van airdrops in de vorm van tokens en give-away’s. Tegenwoordig maken games waarbij de speler kan verdienen hier ook deel van uit.

Factoren die de NFT maken of breken

Ging het in 1e instantie vooral om de kunst zelf dan is dit in 2021 significant verschoven naar toegevoegde factoren. 

Namelijk wat een team aan voorstellen doet in de roadmap, de visie achter hun plannen en wat ze aan de community kunnen leveren.

NFT’s die de hoogste grip op de markt hebben gekregen hebben vaak utility geboden in de vorm van airdrops, exclusieve toegang tot IRL events, toegang tot de metaverse en de mogelijkheid om in andere projecten te minten.

Het resultaat hiervan is dat deze voordelen de NFT meer waarde hebben gegeven.

Dit verklaard dan ook (gedeeltelijk) waarom er zoveel geld geboden wordt op projecten zoals de Bored Ape Yacht Club. 

Het is een optelsom van alle in dit artikel besproken factoren die voor een opwaartse waardering van NFT’s zorgen.

Eigendom, lidmaatschap, identiteit, zeldzaamheid, schaarste, utility en esthetiek van de kunst maken de NFT’s meer gewild en betekenisvol. 

Het zorgt voor sentiment en gebondenheid waardoor snelle deals alleen voor het geld minder aantrekkelijk worden.

De toepassingen van NFT’s zijn bijna eindeloos, hierdoor bieden collecties de houders vaak de mogelijkheid te staken, een NFT lang vasthouden, in ruil voor speciale tokens. 

Hiermee krijgen NFT hodlers de mogelijkheid om passief inkomen te vergaren, zonder alleen maar te investeren in een project voor de handel.

Conclusie; In de NFT space draait het om meer dan alleen art

Alles hierboven beschreven in overweging nemend moet je concluderen dat waarde niet alleen ontstaat door de art. 

Alhoewel het wel belangrijk is en zeker niet onmogelijk, zijn factoren achter de art zoals utility degene die de meeste waarde opleveren voor de NFT set.

Van community membership, identiteit, eigendom, schaarste en zeldzaamheid; als het team al deze zaken bij elkaar weet te brengen en vol te houden, dan wordt de set ook echt goud. 

Het is haast onmogelijk een collectie te creëren en te hopen dat ze waarde krijgt en behoud zonder 1 of meer van deze factoren. 

Dat is wel duidelijk gemaakt door de grootste Blue Chip projecten die in staat zijn gebleken verder te bouwen, ver voorbij de art.Reacties